Toiminnan suuntaviivat     

                        

Taustaa

Pohjolan Seniorit on eläkeläisten toimintayhteisö, johon kuuluvat Pohjolan, OP-Vakuutuksen, Suomi-yhtiön, Salaman ja A-Vakuutuksen työsuhteesta suoraan eläkkeelle siirtyneet henkilöt. Seniorien määrä on noin 1 200. Määrän ennakoidaan kasvavan jonkin verran lähivuosina.

Pohjolan Seniorit on OP Ryhmässä aktiivinen sidosryhmä, jonka merkitys on asiakkuudessa ja imagon tukemisessa sekä myönteisen yrityskuvan säilyttämisessä.

Toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteena on pitää yllä Pohjola-henkeä, yhteistä arvomaailmaa ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta seniorien keskuudessa. Toiminnan ydin on tavata entisiä työtovereita ja tukea yhteisöllisyyttä osallistumalla järjestettyyn ohjelmaan.Seniorit ylläpitää vuorovaikutusta ja tiedottaa jäsenistölleen internettiin perustettujen kotisivujen avulla.

Seniorit haluavat olla osa OPn henkilöasiakasryhmää ja myötävaikuttaa ryhmän toiminnan  tavoitteellisten päämäärien saavuttamisessa. Toiminnalla on OP-johdon tuki. 

 

Toiminta     

1. Määrämuotoiset tapaamiset

                                            - Vuosikokous

- Joululounas

2. Järjestetty ohjelma

                                            - Kotimaan tai ulkomaan matka vuosittain

                                            - Omatoiminen syystapahtuma

- Muu itse järjestetty toiminta

- Yhtiön järjestämä toiminta

3. Tiedottaminen

                                            - Kotisivujen ylläpitäminen

                                            - Vakuutus- ja pankkipalveluista tiedottaminen 

 

Hallinto

Pohjolan Seniorien toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 5 - 8 jäsentä. Heidät valitaan vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi toimintavuodeksi siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolme henkilöä. Jäsenet pyritään valitsemaan eri henkilöstöryhmistä. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus voi valita keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös OPn nimeämä yhteyshenkilö ja sihteeri, joilla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.  

Hallituksen tehtävä on varmistaa toiminnan jatkuvuus ja toteuttaa ja organisoida em. toimintoja yhteistyössä jäsenten kanssa.  Hallitus toimii myös seniorien näkemysten ja mielipiteiden kokoajana ja koordinoijana sekä pitää aktiivisesti yhteyttä johtoon.

Toiminnan rahoitus

Yhtiö osallistuu toiminnan kustannuksiin vuosittain budjetoidulla summalla. Budjetin valvonta ja koordinointi hoidetaan keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Seniorit järjestävät myös omakustanteisia tilaisuuksia ja tapahtumia.

 
 


 POHJOLAN SENIORIT

hallitus / 2019