Lääketieteen palkinto 2016

Tehohoidon kehittäjä Aarno Karille Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto

Lääketieteen tohtorille, dosentti Aarno Karille luovutetaan Lääkäripäivillä vuoden 2016 Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinto hänen uraauurtavasta elämäntyöstään laadunarvioinnin osalta, erityisesti tehohoidon alalla. Palkinto on tunnustus huomattavasta kansallisesta elämäntyöstä. Sen saajan valitsevat keskeisten lääkärijärjestöjen puheenjohtajat.

- On hyvä tehdä selväksi, että tehohoito on tilapäisen hengenvaaran torjumista. Kun aloitin nuorena apulaislääkärinä 1970-luvun alussa, suomalainen tehohoito oli erikoisalana hyvin nuori. Kehitettävää oli paljon. Näen, että palkinto on kunnianosoitus koko suomalaista tehohoitoa ajatellen, Aarno Kari toteaa.

Aarno Karin johdolla on kehitetty tehohoidon ja anestesiologian laatukonsortiot. Tehohoidon vertaisarviointijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 1994 ja vuosituhannen vaihteessa siihen liittyivät kaikki Suomen teho-osastot. Tehohoidon valvonta- ja hoitotietojen käsittely on automatisoitu koko maan kattavasti.

Järjestelmän tuottama tieto tehohoidon laadusta on johtanut jatkuvaan laadun paranemiseen ja osastojen välisen laadun vaihtelun vähenemiseen. Laatukonsortio on osoittanut, miten valtava voimavara oikein toteutettu vertaisarviointi on tehohoidossa.

Aarno Karin johdolla on myös kehitetty tietojärjestelmä, joka kerää automaattisesti tiedot valvonta- ja hoitolaitteilta sekä laboratoriosta.

Tulevaisuuden haasteena väestön ikääntyminen

Aarno Kari näkee, että ilmeisin tehohoitoon tulevaisuudessa vaikuttava asia on väestön ikääntymisestä johtuva sairauskirjon muuttuminen ja tehostetun hoidon tarpeen kasvu sen myötä. Toisaalta invasiivisen kardiologian ja radiologian kehitys vähentää raskaan, leikkauksen jälkeistä tehohoitoa vaativan kirurgian tarvetta.

- Olemme moneen kertaan nähneet, että se, mikä oli toivotonta eilen, voidaan tänään hoitaa menestyksekkäästi, Kari toteaa.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön Lääketieteen palkinto on myönnetty vuosittain Lääkäripäivien aikana vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat. Palkinto luovutetaan Lääkäripäivillä 14.1.2016. Palkinnon luovutuksen yhteydessä Aarno pitää juhlaluennon aiheesta "Tiedosta laatua tehohoidossa".