Suomi-yhtiön lisäetupäätös 11.2015

                                                                                                                                   Lehdistötiedote

                                                                                                                                        25.11.2015

 

Suomi-yhtiö ei jaa lisäetuja vuodelta 2015 - asiakkaiden säästöille tuottoa silti jopa 7,2 prosenttia

Suomi-yhtiön hallitus on päättänyt, että vuodelta 2015 ei anneta vakuutussäästöille lisäetuja. Lisäetujen antamiselle vakuutussäästöille ei nykyisissä olosuhteissa ole edellytyksiä. Korkotaso on erittäin matala, ja EU:n uudet vakavaraisuussäädökset (Solvenssi II) asettavat omat vaatimuksensa yhtiön riskiasemalle. Suurelle osalle yhtiön asiakkaista maksetaan kuitenkin korkeaa, jopa 7,2 prosentin vuosittaista tuottoa.

Etuudet jatkuvat entisin ehdoin

Suomi-yhtiön vanhojen vakuutusten säästöjen vuosituotto on korkeimmillaan 7,2 prosenttia. Se koostuu 4,5 prosentin laskuperustekorosta ja aikanaan myönnetystä 2,7 prosentin vuotuisesta erityisedusta, joka jatkuu aiempien päätösten mukaisin ehdoin. Myös vanhoille riskivakuutuksille aiemmin päätetyt erityisedut jatkuvat vanhoin periaattein.

Vanhoilla vakuutuksilla tarkoitetaan vakuutuksia, jotka olivat Suomi-yhtiössä voimassa jo 1.7.1997 ja ovat edelleen voimassa.

Muiden kuin edellä mainittujen vanhojen vakuutusten säästöissä vuosituotto on pääsääntöisesti 4,5 prosenttia.

Lisäetupäätökset tehdään vakavaraisuusaseman mukaan

Suomi-yhtiön hallitus tekee lisäetupäätöksen vuosittain yhtiön kulloisenkin vakavaraisuus- ja riskiaseman mukaan. Vakavaraisuusasemalla tarkoitetaan sitä pääoman määrää, jolla yhtiön markkinaehtoiset varat ylittävät yhtiön markkinaehtoiset velat eli vastuut asiakkaille. Riskiasemalla puolestaan tarkoitetaan yhtiön sijoitusomaisuuden laskennallisen riskin ja vakavaraisuusaseman yhteisvaikutusta. Vallitsevassa erittäin matalien korkojen ympäristössä ylimääräisten etujen antamiseen ei ole edellytyksiä, vaan velkojen markkinaehtoisen määrän ylittävät varat eli pääoma tarvitaan kokonaisuudessaan yhtiön riskipuskurin eli vakavaraisuuspääoman tueksi. Riittävä vakavaraisuuspääoma turvaa vakuutussäästöt ja luvatut edut vaikeinakin aikoina.

Henkivakuutuskanta siirtyy OPlle, eläkevakuutukset jäävät Suomi-yhtiöön

Elokuussa julkistettu Suomi-yhtiön yksilöllisen henkivakuutuskannan luovutus OPlle etenee suunnitelmien mukaisesti. Kannanluovutuksen suunniteltu ajankohta on 31.12.2015. Kannanluovutus edellyttää vielä Finanssivalvonnan suostumusta.

Kannanluovutuksessa vakuutussopimukset siirtyvät entisin ehdoin eikä muutos edellytä Suomi-yhtiön asiakkailta toimenpiteitä. Luovutettava henkivakuutuskanta käsittää noin 130 000 vakuutussopimuskokonaisuutta, joissa on noin 300 000 vakuutusta. Kannanluovutuksen yhteydessä Suomi-yhtiöstä siirtyy omaisuutta 1,3 miljardia euroa, joka vastaa siirtyvän vakuutuskannan osuutta Suomi-yhtiön sijoitusomaisuudesta.

Suomi-yhtiöön jää henkivakuutuskannan luovutuksen jälkeen noin 40 000 yksilöllistä eläkevakuutusta. Sijoitusomaisuutta Suomi-yhtiöön jää noin 3,3 miljardia euroa.

Kannansiirto liittyy Suomi-yhtiön hallittuun alasajoon, sillä käytännössä run off -tilaa ei voida jatkaa kymmeniä vuosia vakuutuskannan keston loppuun asti.

 

Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (Suomi-yhtiö) on 125-vuotias henkivakuutusyhtiö. Se hoitaa 175 000 asiakkaansa vakuutuksia ja niihin liittyvää sijoituskantaa. Sijoitusten arvo oli syyskuun 2015 lopussa 4,5 miljardia euroa. Uusia vakuutuksia yhtiö ei enää myönnä.

www.suomi-yhtio.fi