Professori Matti Uusituvalle Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto

 

Professori Matti Uusituvalle luovutetaan Lääkäripäivillä vuoden 2015 Pohjolan ja Suomi-yhtiön 20 000 euron lääketieteen palkinto hänen pitkäjänteisestä ja erittäin ansiokkaasta elämäntyöstään Suomen kansan terveyden edistämiseksi. Palkinto on tunnustus huomattavasta kansallisesta ja kansainvälisestä elämäntyöstä. Sen saajan valitsevat keskeisten lääkärijärjestöjen puheenjohtajat.

Uusitupa on johtanut kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettuja pohjoismaisia ja suomalaisia huippututkimuksia. Kansainvälisesti siteeratuimpia biolääketieteen suomalaistutkimuksia on pitkäkestoinen suomalainen aikuistyypin diabeteksen ehkäisytutkimus DPS, joka on ollut maailman ensimmäinen kontrolloitu tutkimus alalta. Kyseinen tutkimus antoi sysäyksen aikuistyypin diabeteksen eli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyohjelman D2D pystyttämiseen maassamme. D2D-hankkeessa on osoitettu, että perusterveydenhuollossa pystyään aidosti ehkäisemään tyypin 2 diabetesta ja muita kroonisia sairauksia, jos tähän panostetaan.

- D2D-tutkimusohjelma on saanut runsaasti maailmanlaajuista mielenkiintoa. Suomesta on haettu mallia, koska täällä uusi tutkimustieto on pystytty juurruttamaan hoitokäytännöiksi, Uusitupa sanoo.

Elämäntapamuutoksilla kuten ruokavalion parantamisella ja liikunnan lisäämisellä yhdistettynä kohtuulliseen painon pudotukseen on voitu ehkäistä aikuistyypin diabetesta huolimatta geneettisistä riskeistä. Uusituvan mukaan maassamme on onnistuttu nujertamaan myös sepelvaltimotautiepidemia pitkäkestoisella suomalaisten ruokatottumusten muutoksilla.

Olennaista on syödä monipuolisesti ja kohtuullisesti

Keskeistä terveellisen elämäntavan kannalta on syödä monipuolisesti ja kohtuullisesti sekä suosia kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljavalmisteita. Kulutuksen ylittävä ruoka lihottaa riippumatta siitä, mistä lähteistä se tulee. Sokeripitoisten juomien liika saanti lihottaa nykyään varsinkin lapsia ja nuoria sekä helposti yksipuolistaa ravintoa.

Hyvälaatuisilla monityydyttymättömillä rasvoilla yhdessä perusterveellisen ruokavalion kanssa voidaan edistää sydän- ja verisuoniterveyttä ja insuliiniaineenvaihduntaa sekä vähentää elimistön matala-asteista tulehdusta ja valtimokovetustautia.

- Suotuisilla elämäntavoilla tauteja voidaan ehkäistä huolimatta altistavasta geeniperimästä. Jollakulla taas voi olla suojaava geenipoikkeama. Tällaisella henkilöllä geeniperimä ei edesauta ruokavalion haitallisia vaikutuksia, joten hän pärjää epäterveellisemmälläkin ruokavaliolla, Uusitupa sanoo.

Ravinnon vaikutusta geenien toimintaan tutkitaan

Ravitsemusasiat jakavat mielipiteitä, mutta mielipide on eri asia kuin tutkittu tieto. Tiede myös korjaa itseään, sillä tutkija aina kyseenalaistaa ja tieto tarkentuu, Uusitupa painottaa.

Tiede on vienyt mukanaan lääkäriksi vuonna 1972 valmistuneen Matti Uusituvan, joka erikoistui aikanaan sisätauteihin ja teki väitöskirjansa diabeetikon sydänsairauksista. Hän on tehnyt tieteellisen uransa vaativan hallinnollisen työn ohessa. Hän toimi lähes kymmenen vuotta Kuopion yliopiston rehtorina ja oli keskeisesti vaikuttamassa Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhdistämisessä Itä-Suomen yliopistoksi. Hän hoiti Itä-Suomen yliopiston ravitsemusgenomiikan ja -genetiikan professuuria ennen kuin jäi eläkkeelle vuoden 2014 alussa.

Uusitupa on toiminut Sydänliitossa ja Diabetesliitossa erilaisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä kolmenkymmenen vuoden ajan ja on Sydänliiton hallituksen puheenjohtaja. Aito kiinnostus tieteellistä tutkimusta ja uuden löytämistä kohtaan on auttanut ylläpitämään myös tutkijan uraa.

Uusitupa tähyää tulevaisuuteen. Isoja avoimia kysymyksiä löytyy muun muassa geenien ja ravinnon yhteisvaikutuksesta ja ravinnon vaikutuksesta geenien toimintaan. Esimerkiksi systeemibiologian avulla  voidaan yhdistää hoitotutkimuksista saatua tietoa matemaattisilla malleilla ja lisätä kokonaisvaltaista ymmärrystä solujen toimintamekanismeista. Näitä kysymyksiä ratkaisemalla pystytään entistä räätälöidymmin estämään ja hoitamaan kroonisia sairauksia.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön palkinto on myönnetty vuosittain Lääkäripäivien aikana vuodesta 1981 lähtien. Palkinnon saajan valinneeseen valiokuntaan kuuluvat Suomen Lääkäriliiton, Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Finska Läkaresällskapetin ja Suomen Lääketieteen Säätiön hallitusten puheenjohtajat. Palkinto luovutetaan Lääkäripäivillä 8.1.2015. Palkinnon luovutuksen yhteydessä Matti Uusitupa pitää juhlaluennon aiheesta "Suomalaisen ravitsemustutkimuksen tähtihetkiä".